Oferta laboral

Oferta laboral

L’àrea de restauració de Limne ha de cobrir 1 lloc de treball, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:

Descripció del lloc

Nom lloc de treball: Peó forestal.
Centre de treball: FUNDACIÓ LIMNE
Adreça: c. Pintor Ribera, 2A ~ 46930 Quart de Poblet (València)
Tipus de contracte: Contracte eventual de durada determinada (amb possibilitat d’indefinit). Incorporació immediata / 15 dies.
Horari: 40 hores/setmanals
Sou: 1.200 € nets/mes – 12 pagues

Funcions del lloc

• Manteniment d’àrees de restauració fluvial i altres ecosistemes aquàtics.
• Manteniment de sendes i itineraris.
• Retirada de canya (Arundo donax) i altres EEI vegetals amb mitjans mecànics o manuals.
• Control i gestió d’arbrat en mal estat.
• Col·locació de geotextil.
• Seguiment dels indicadors de les actuacions.
• Col·laboració en els projectes de seguiment de fauna.

Requisits

• Cicles formatius de grau mig en activitats agràries o equivalent.
• Coneixements acreditats en l’ús de motoserra i desbrossadora.
• Valencià parlat i escrit.
• Carnet de conduir tipus B i vehicle propi.

Altres aspectes extra que es valoraran

• Títol de Grau Mig o equivalent dins la branca Agrària
• Experiència laboral en els treballs assenyalats.
• Coneixements acreditats en treballs d’alçada i verticals.
• Carnet de conduir tipus C1
• Coneixement del territori
• Coneixements SIG (desitjable QGIS).

Enviament de candidatures

Les persones interessades que tingueu els requisits esmentats podeu enviar el vostre currículum (format PDF) amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat a l’adreça de correu: limne@limne.org

Per tal de facilitar la gestió de les ofertes preguem que els CV es codifiquen indicant el nom de la persona sol·licitant: Cognom-Nom.pdf

Les candidatures que no complisquen els requisits o que no estiguin incloses dins dels supòsits previstos, no seran tingudes en compte. Atès el gran volum de candidats que solem rebre, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguen entrevistades

Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, els CV s’esborraran en cobrir definitivament la plaça.

La data màxima per rebre documentació serà el propvinent 15 de març de 2022.