Oferta laboral

Oferta laboral

L’àrea de restauració de Limne ha de cobrir 1 lloc de treball, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:

Descripció del lloc

Nom lloc de treball: Peó forestal.
Centre de treball: FUNDACIÓ LIMNE
Adreça: c. Pintor Ribera, 2A ~ 46930 Quart de Poblet (València)
Tipus de contracte: Contracte eventual de durada determinada (amb possibilitat d’indefinit). Incorporació immediata / 15 dies.
Horari: 40 hores/setmanals
Sou: 1.200 € nets/mes – 12 pagues
Kilometratge segons conveni.

Funcions del lloc

• Manteniment d’àrees de restauració fluvial i altres ecosistemes aquàtics.
• Manteniment de sendes i itineraris.
• Retirada de canya (Arundo donax) i altres EEI vegetals amb mitjans mecànics o manuals.
• Control i gestió d’arbrat en mal estat.
• Col·locació de geotextil.
• Seguiment dels indicadors de les actuacions.
• Col·laboració en els projectes de seguiment de fauna.
• Posada en marxa i manteniment d'un viver a Quart de Poblet.

Requisits

• Cicles formatius de grau mig o superior en activitats agràries o equivalent.
• Experiència en l’ús de motoserra i desbrossadora.
• Carnet de conduir tipus B i vehicle propi.

Altres aspectes extra que es valoraran

• Valencià parlat i escrit.
• Experiència laboral en els treballs assenyalats.
• Coneixements acreditats en treballs d’alçada i verticals.
• Carnet de conduir tipus C1
• Coneixement del territori

Enviament de candidatures

Les persones interessades que tingueu els requisits esmentats podeu enviar el vostre currículum (format PDF) amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat a l’adreça de correu: limne@limne.org

Les candidatures que no complisquen els requisits o que no estiguin incloses dins dels supòsits previstos, no seran tingudes en compte. Atès el gran volum de candidats que solem rebre, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguen entrevistades

Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, els CV s’esborraran en cobrir definitivament la plaça.

La data màxima per rebre documentació serà el propvinent 30 de juny de 2022.