Coordinació d’obres de restauració a l’Alcora

Coordinació d’obres de restauració a l’Alcora

A iniciativa de l’Ajuntament de l’Alcora hem supervisat les tasques d’obertura del senders fluvials del riu de Llucena al seu pas per la localitat. Limne ha supervisat i coordinat les tasques de retirada de canya, una actuació que ara permet descobrir la bellesa d’antigues zones de bany i esplai que havien quedat soterrades pel monocultiu. S’han retirat rizoma i desbrossat vegetació ruderal, permetent la redescoberta de senders. Durant l’actuació s’ha format als operaris de les brigades  municipals en la identificació de les espècies autòctones, que s’han respetat per afavorir el seu creixement en detriment del canyar retirat. A banda, i amb ànim de facilitar l’accès, les pedres de gran volum remogudes en les tasques d’eliminació de canyar es van reordenar a mode de passera, unint ambdós marges del Llucena.

Estat del projecte 100%

Les actuacions s’emmarquen en un projecte més ampli de recuperació de senders impulsat per l’Ajuntament. Així, a més de completar la ruta circular que voreja el riu per les seues dues riberes, la recuperació d’estes sendes permet continuar la ruta linealment al llarg de tot el llit del riu de Llucena, l’enllaç es troba al paratge de l’embassament de la Foia amb les rutes fluvials de l’aigua (Figueroles) i el camí natural dels molins hidràulics (Llucena).