2a fase restauració Borriana

Restauració del riu Anna

Durant 2020 hem participat a la 2a fase de restauració del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu de Borriana, també conegut com a Estany de la Vila.

Més de 2.000 helòfits i arbustives d’espècies de ribera autòctones s’han introduït als marges del riu Anna, després d’haver retirat invasores i arbrat en mal estat.

El projecte és fruit de la coordinació entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, LIMNE i l’Ajuntament de Borriana.

Estat del projecte 100%

Les principals accions del projecte han estat:

La Confederació, a la primera fase del projecte i amb fons econòmics propis, va eliminar aproximadament 6.500 m² de canyar, per evitar la proliferació d’esta perillosa espècie invasora al Paratge Natural. La intervenció es va complementar amb la retirada d’oms morts afectats per la grafiosi i amb podes selectives en l’arbrat que pogués suposar un perill per als visitants, atenent a criteris aportats per tècnics en arboricultura.

A la segona fase de restauració del Clot de la Mare de Déu, personal tècnic de la Fundació Limne ha realitzat plantacions d’espècies de ribera autòctones a les zones en què va actuar la Confederació Hidrogràfica. Concretament, s’han introduït més de 900 plantes aquàtiques com lliris grocs i diferents tipus de joncs, a primera línia de ribera i amb ànim de reforçar els marges. A segona franja de ribera, per altra banda, s’ha creat una franja de vore 1.200 arbustives, formada per diferents espècies de salzes, tamarius i baladres.

El projecte continuarà amb el manteniment de les plantacions (regs, reposició de marres), l’eliminació de rebrots d’invasores i la repoblació de la resta del Paratge Natural.

El projecte compta amb el finançament d’un 50% a través de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya, en l’estratègia EDUSI.