Restauració del riu Magre (Algemesí)

Restauració del riu Magre

Durant l’any 2020 el pla de treball de LIMNE s’ha encarat a la conservació i millora del riu Magre a la zona del Molí Nou (Raval), on s’han continuat les tasques de control i manteniment d’un bosc de ribera en formació. Una tasca on han treballat directament els membres de la nostra brigada. Esta zona del Raval té interès pel fet d’enllaçar amb altres municipis de la conca del Magre a través de la infraestructura verda que suposa el Magre.

Estat del projecte 60%

El projecte és una iniciativa de l’Ajuntament d’Algemesí.

Les principals accions del projecte han estat:

L’equip tècnic de Limne realitzà una plantació al riu Magre, que consistí en una plantació de 200 plançons de diverses espècies autòctones, destacant el baladre (Nerium oleander) i el taray (Tamarix sp).

La zona a restaurar pot acollir diferents espècies de ribera, com ara baladres, tamarits, lliris groc o joncs, plantes especialment seleccionades per la dinàmica del tram, amb cabals fluctuants i escassos. Amb tot, la zona presenta dos problemàtiques concretes que obliga a fer un manteniment de la zona: la inexistència de cabal gran part de l’any i la presència de cavalls pasturan a la llera del riu, que afecten amb el seu pas la flora.

Per paliar la primera problemàtica, com a mesura prèvia a la plantació, es feren forats amb ferramenta mecànica, per afavorir l’arrelament dels plaçons. Es realitzaren, d’altra banda, diverses jornades de reg de manteniment.

 

Esta projecte, encara en marxa, suposa la restauració d’un entorn degradat que cal millorar i que vol reivindicar el Magre com a eix vertebrador del conjunt de poblacions riberenques entre Turís i Algemesí.

  • Regs de manteniment