Retirada de canya i plantació a Figueroles

Retirada Arundo donax a Figueroles

Durant 2016 Limne va iniciar contactes amb l’Ajuntament de Figueroles per a la restauració del riu Llucena al seu pas pel municipi. Es va visitar la zona i es van traçar algunes línies d’actuació per a realitzar el projecte, que implicarien la retirada mitjançant maquinaria de sega manual per a la part aèria i maquinaria tipus Bobcat amb pala retroexcavadora per a la retirada de rizoma. A principis de 2017 l’Ajuntament de Figueroles començà a eliminar l’Arundo donax amb desbrossadores i retroexcavadores. Les restes de material vegetatiu i rizoma es van retirar i van eliminar en una àrea controlada municipal per a ser posteriorment incinerades. Limne assessorà l’Ajuntament per tal que l’eradicació de la canya i el seu manteniment es realitzara de manera satisfactòria.

Estat del projecte 100%

Accions 2016-2017:

  • Assessorament i gestió administrativa (documentació tècnica i autoritzacions).
  • Visites tècniques.
  • Jornades de voluntariat. Fem una jornada de plantació per donar a conèixer el projecte. Es van plantar: 10 Salix atrocinerea, 10 Salix eleagnos, 10 Salix purpurea, 20 Tamarix africana, 160 baladre i 168 Pistacia lentiscus. Es va realitzar algun reforç de salzes i sarga a la zona d’escullera, amb ànim d’aprofitar les propietats biotècniques d’estes plantes per aguantar el talús, seguint el patró de les preexistents a la zona. La resta es va plantar a les esplanades i camins en què es va retirar la canya, substituint a l’invasora.
  • Després de revisar la zona (als sis mesos) vam determinar que l’eficàcia de la plantació va ser del 100% a excepció de la zona d’escullera al riu, on l’èxit de la plantació va ser del 50%.
  • Es sol·licita la intervenció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per ampliar la zona d’actuació.

Accions 2018-2019:

  • Després de la intervenció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es realitza una restauració de la nova zona ampliada amb la brigada de l’ajuntament, complementant amb una jornada de voluntariat per acostar la gent a les actuacions i els objectius del projecte. S’utilitzen 450 arbustives (Salix sp. i baladre).
  • Limne coordina les accions i, a més, s’encarrega de formar i instruir la brigada municipal en la identificació de les diferents espècies de ribera i exòtiques i en l’ús de les tècniques més apropiades per eradicar estes últimes.