Pla bàsic d’actuacions al PNM de Borriana

Pla bàsic d’actuacions al PNM de Borriana

Hem presentat a l’Ajuntament de Borriana i a la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu un Pla Bàsic d’Activitats en concordança amb les directrius que s’esboçaren al Pla Especial del PNM.

Este avantprojecte d’actuacions comptarà amb el finançament de Fons Feder incloent, entre altres actuacions, la regeneració d’un l’ullal que existia a la capçalera i la creació de una aula de natura oberta.

Al Pla Bàsic que hem presentat es contempla, a més, la creació d’una àrea recreativa, la restauració forestal amb eliminació de plantes invasores i la plantació d’autòctones, així com la millora de senyalització i de camins.

Recuperació de l’antic meandre del riu Anna

Pel que fa a la recuperació de l’antic meandre que al seu dia va ser terraplenat per augmentar la superfície agrícola, actualment improductiva, volem recuperar una topografia propera a l’original, adaptada a les dinàmiques de riu. Les simulacions hidràuliques confirmen que la mesura serà eficaç per alleujar problemes d’erosió i inundacions.

Pel que fa a la proposta de creació d’una Aula Natura oberta la proposta passa per ubicar-la en l’espai principal de la Torre de la Mar, amb un concepte d’exposicions obertes i amb perspectiva de futur de crear dos espais més, aprofitant construccions existents.

A l’Àrea Recreativa Multiusos es proposa la construcció d’una àmplia zona annexa al meandre, que conjugue l’educació ambiental, el descans, la socialització i l’esport. Així, comptaria amb espais de descans, joc i educació mediambiental, d’observació d’aus, fauna i paisatge i, també, amb àrees d’exercicis per a majors, vinculades a l’itinerari d’ús públic accessible.

Sobre les actuacions en l’adequació de camins, es planteja centrar els esforços en la creació de noves sendes en l’entorn de l’àrea recreativa, adaptades a les persones amb mobilitat reduïda, i la millora de la senyalització, que actualment no compleix la normativa quant a materials, tipografia, imatge, etc.

Les actuacions de bosc de ribera que es plantegen en el Pla bàsic són de continuïtat a les realitzades fins al moment, a la primera línia de ribera i en les noves àrees que es crearan estaran centrades en retirada de vegetació invasora, eliminació de canyes, falses acàcies, bambú i lligabosc japonès, entre d’altres espècies.

Este Pla Bàsic d’Actuacions ha comptat amb un procès previ de participació pública, on s’ha consultat a la ciutadania i a l’engranatge associatiu del municipi sobre la visió que tenen del PNM, com es relacionen amb l’espai i què n’esperen, i, també, sobre la visió que tenen de les seues mancances i potencialitats.