La Diputació de València inicia una campanya d’estudi de l’estat dels rius

La Diputació de València inicia una campanya d’estudi de l’estat dels rius

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València està impulsant un projecte d’investigació destinat a analitzar l’estat de diferents rius i barrancs de la província. L’estudi, dirigit per la Fundació Limne, tindrà una durada de 12 mesos. Mitjançant treballs de camp i anàlisi de dades, elaborarem una diagnosi i esbossarem plans de restauració ecològica i de restabliment de la continuïtat ecològica als trams englobats a l’estudi.

S’elaboraran plans de conservació i millora de zones fluvials d’ús públic.

El projecte facilitarà a les corporacions locals desenvolupar les seues competències en lleres públiques.

L’anàlisi es centrarà principalment en lleres públiques situades en zones urbanes, atès que en eixos trams les competències per a les actuacions corresponen a les corporacions locals, sense perjuí de les competències de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, segons el que disposa el Pla Hidrològic Nacional. Així, els ajuntaments són competents per actuar als trams urbans del seu municipi, sempre que compten amb l’autorització de l’Organisme de Conca.

Al respecte, la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Mª Josep Amigó, ha declarat que “especialment a les poblacions xicotetes, si bé la relació entre el riu i els seus habitants és molt més estreta, no sempre es disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per emprendre els projectes de restauració fluvial, de manera que la participació de la Diputació és crucial per fer-los realitat.

Amb este projecte es disposarà de plans de conservació i millora de zones fluvials d’ús públic, propostes d’actuacions de protecció d’espècies de fauna i flora amenaçades i de les necessitats de control d’espècies invasores i la tècnica propícia per fer-ho possible a cadascun dels trams estudiats.