projecte executiu mota riu Sec

Recentment ens hem encarregat de redactar el «projecte executiu de renaturalització i adequació de la mota a la desembocadura del riu Sec (Castelló de la Plana)», que inclou la descripció, justificació i valoració de les actuacions a dur a terme per a la creació de un camí botànic i la integració paisatgística i ambiental de l’entorn de la desembocadura del riu.

El projecte es desenvolupa amb tres objectius principals:

  • Integració de la desembocadura del riu Sec a la infraestructura verda local.
  • Millora de la integració paisatgística i ambiental de la mota.
  • Control d’espècies invasores, especialment Arundo donax.

Per millorar la infraestructura verda local s’ha proposat una xarxa de tessel·les naturals o seminaturals “stepping stones” i rutes recreatives que recolzen la infraestructura verda local creant corredors que unixen la serra del Desert de les Palmes, la costa i la ciutat de Castelló.

Esta xarxa es basa en la revaloració dels marges del riu Sec, especialment a la desembocadura, i del recorregut de la sèquia sud del Molí de la Font. Alhora es connecten recursos paisatgístics, com ara l’Ermitori de la Magdalena o la Basílica de la Mare de Déu de Lledó.

A la mota, a més, es proposa una actuació integral que inclou la creació d’un itinerari botànic i paisatgístic i la connexió amb les rutes recreatives i espais naturals de la infraestructura verda local. L’itinerari botànic es crearà mitjançant una senda sinuosa flanquejada per vegetació autòctona i amb panells explicatius de la flora, fauna i paisatge.

La renaturalització té com a objectiu potenciar la vegetació litoral (terç est de la mota), de transició (terç central de la mota) i mediterrània, al final.

L’itinerari tindrà un recorregut circular gràcies a la connexió a l’extrem est amb la carretera CV-150, que permetrà el
retorn pel camí de Travessera, marge esquerra, o per la via de servei del marge dret.