Projecte de renaturalització del riu dels Sants

Projecte de renaturalització del riu dels Sants

L’objectiu del projecte, encomanat per l’Ajuntament de Canals, ha estat la descripció tècnica i esquemàtica de les tasques necessàries per a la renaturalització del riu dels Sants al seu pas pel terme municipal, fins la seua confluència amb el Cànyoles, amb ànim de planificar els treballs i començar els processos de sol·licitud de les autoritzacions pertinents front l’Organisme de Conca i l’Organisme Ambiental.

Es tracta doncs, d’un pla bàsic una fase de treball on s’exposen els aspectes generals de la restauració que es vol portar a terme: una naturalització del tram urbà del riu dels Sants que es centra a la demolició dels caixers de formigó allà on siga possible o a l’adequació dels trams més complexos, per tal de retornar a les riberes una secció més ampla i suavitzada en pendent cap al llit del riu, per generar espai encarat a la formació de boscos de ribera típics mediterranis i a laminar les avingudes.