Restauració del Xúquer a Alzira

Restauració del Xúquer a Alzira

L’Ajuntament d’Alzira està eliminant l’Arundo donax amb desbrossadores i segues reiterades, gestionant posteriorment les restes vegetals i rizomes. Limne assessora l’Ajuntament perquè l’eradicació de la canya i el seu manteniment es realitze de manera satisfactòria.

Cada 20 dies la brigada de l’Ajuntament eliminava els rebrots de les canyes i en la majoria de la zona s’ha eliminat pràcticament totes les canyes, quedant tan sols presència d’algunes mates en primeres línia de riu.

El projecte ha estat una iniciativa de l’Ajuntament d’Alzira, on també ha col·laborat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el CIEF.

 

Estat del projecte 70%

  • Tomás, M.S.; Ferrer-Gallego, P.P.; Fernando, I. 2019. De cañaveral a propuesta de microreserva: el Júcar a su paso por Alzira (Valencia). IV Congreso Ibérico de Restauración de Ríos, RESTAURARÍOS. Murcia.

Després de la retirada del dens canyar, s’orienta a l’ajuntament d’Alzira en les pautes de manteniment, que rigen encara hui: operaris contractats per l’àrea de medi ambient revisen la zona per al control de rebrots i realitzen regs de manteniment de les plantacions que es van dur a terme a finals de 2016 i inicis de 2017.

Limne va organitzar, amb l’Ajuntament, diverses jornades de plantació, en què es van plantar helòfits en primera línia i, segona franja de ribera, arbustives i, ja a la zona més allunyada i elevada, es van plantar arbòries.

Durant el segon semestre del 2017 es van realitzar actuacions de manteniment, sobretot en els mesos de juliol i agost, a causa del rigor hídric. A més es realitzen alguns reforços poblacionals per substituir marres i acabar de cobrir la zona. El manteniment per part de l’ajuntament continua i, donada la implicació de la CHX al projecte, ampliant la zona d’actuació amb noves retirades de canyar, el projecte amplia la zona inicial substancialment.

Actuacions retirada canyar a Alzira

Actuacions darreres anualitats (2018-20):

Les tasques s’han centrat a la zona del riu on la CHX va retirar el canyar. Equips mixtes (Limne, CIEF, brigades municipals) han treballat per adequar la vegetació de la zona aportant diversitat i apostant per crear una comunitat de fràngules. Esta espècie, en perill d’extinció, es va aconseguir reproduir a les instal·lacions del CIEF a través dels escassos exemplars que hi havien originalment censats.

Esta planta s’ha adaptat molt bé i s’observa que tenen un desenvolupament òptim i arribant a el 80% de supervivència. En el cas dels baladres el seu desenvolupament és bo, encara que més alentit que el de les fràngules. La seva supervivència arriba al 70%. Els Salix i els Tamarix han aconseguit assentar-gairebé al 80% i el seu creixement és òptim. S’observa un desenvolupament natural atenent a les característiques d’este espai.

Tot i això, el manteniment segueix sent encara preceptiu. Una de les tasques principals en esta zona, per evitar que torne a dominar la canya és, per tant, fer aclarides selectives i eliminar els rodals de canya que van ressorgint, complementant amb regs d’emergència en els mesos de regs estival.

Espècies201720182019
Althaea officinalis360
Arundo micrantha30
Cladium mariscus6
Dorycnium sp46
Frangula alnus50717
Iris pseudacorus4846
Juncus sp15
Laurus nobilis155
Myrtus comunis300
Nerium oleander504848
Phyllirea angustifolia52
Pistacia lentiscus1305248
Populus alba5011530
Punica granatum30
Salix atrocinerea10032
Salix eleagnos3030
Salix purpurea553050
Sambucus ebulus100
Sambucus nigra343
Scirpus sp.15
Tamarix sp.82

  • Plantació al riu xúquer