Restauració del riu Túria a Manises

Retirada de caña Arundo donax

La zona d’actuació fou el riu Túria, dins la zona dels Pous de Manises. Brigades de Limne van retirar el canyar a finals de 2018 mitjançant maquinària tipus Bob-Cat. Les restes vegetals i el rizoma es van dur a un centre gestor mercès a la col·laboració de l’Ajuntament de Manises.

L’actuació va permetre retirar l’Arundo donax d’una superfície de 7.000 metres quadrats.

Estat del projecte 100%

El projecte ha estat possible gràcies al patrocini de Red Eléctrica Española (REE).

 

Red Eléctrica de España

Actuacions 2018-19:

Després de la primera intervenció mecànica es van pautar, en 2018 i 2019, diverses jornades encaminades a la plantació d’espècies autòctones de ribera. Dins l’esforç de plantació es van organitzar algunes jornades de voluntariat ambiental per a donar a conèixer el projecte.

Durant este bienni personal de Limne va realitzar el manteniment de la zona mitjançant desbrossament mecànic de rebrots d’Arundo donax i ruderals.

La naturalitat de la zona, és a dir, el percentatge de superfície funcional amb espècies autòctones és mitjà-alt (30% -60%). L’eliminació de la canya va deixar un espai que des de LIMNE hem tractat de recuperar amb espècies pròpies de bosc de ribera. Entre elles destaquen els Salix sp., acompanyats d’Iris pseudocorus per crear un primer estadi o fase per a l’autoregeneració de l’ecosistema.

 

Actuacions 2020:

Tot i les accions del bienni anterior, les canyes segueixen predominant a la zona de davant (on no s’ha actuat) i als laterals. Actuar als laterrals fou l’objectiu de 2020, retirant diverses mates de canyar i rizoma. També es van col·locar, temporalment i a certs rodals de canyar retirat, làmines de plàstic i geotextil per evitar el rebrot.

Esta tècnica de solarització es basa en «entapissar» els marges del riu amb teles de plàstic negre (de moltes galgues) que es grapen a terra. Dins esta màrfega sintètica es disparen les temperatura del substrat edàfic. Així, en dies d’estiu de màxima insolació, baix els plàstics s’arriba a temperatures de fins a 70 graus, que abrasen els rizomes.

A banda s’ha realitzat un reforç de vegetació, en detectar algunes marres per vandalisme (crema d’estaques, abocament d’herbicides en els escocells, trepig de cavalls, etc.)

 

Solarització per acabar amb les canyes invasores.

  • Restauració del Túria