Restauració del riu Túria a Quart de Poblet

Restauració del riu Túria a Quart de Poblet

Des de fa un temps diferents entitats i administracions comencen a plantejar la necessitat de treballar en la renaturalització de la nova llera del Túria, actualment formigonada  i desconnectada de les poblacions que travessa. Per este motiu es va presentar a la 2a Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible de la Fundació Bancaixa i Caixabank la possibilitat de restaurar el tram annex a l’assut de l’Repartiment, punt on actualment mor el riu i que patix la presència de vegetació invasora i obstructiva.

Estat del projecte 100%

Principals accions i resultats del projecte:

La restauració es va realitzar a una àrea de 44.700 m2, retirant invasores mitjançant maquinària pesada (858,6 m2), desbrossant mecànicament (5.556 m2), col·locant geotèxtil en 1.500 m2 i plantant mig miler de peus d’espècies autòctones de ribera. A primera línia de ribera es van plantar 300 helòfits de les espècies: Limniris pseudacorus, Scirpus lacustris subsp tabernaemontani, Cladium mariscus, Erianthus ravennae i Arundo micrantha. Es van plantar a segona línia de ribera 200 plantes arbustives de les espècies Nerium oleander, Salix sp i Tamarix sp. El projecte va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Quart de Poblet, el CIEF, el CCEDCV i el Parc Natural del Túria.

Projecte emmarcat a la 2ª Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible