Restauración del barranc de l'Horteta

Iniciem esta setmana, amb l’Ajuntament de Torrent, una nova fase de la restauració ambiental del barranc de l’Horteta.

L’objectiu és donar continuïtat a les actuacions d’adequació morfològica i ambiental realitzades durant els darrers mesos. Unes activitats centrades en eliminar diverses àrees de canyar -aproximadament 3.500 metres quadrats- per evitar la proliferació d’esta perillosa espècie invasora.

Retirada de més de 3.500 metres quadrats de canyes.

Esta espècie invasora és un dels principals perills per a la biodiversitat, en provocar la desaparició de les plantes i animals propis de cada regió i modificar profundament els nostres ecosistemes.

Entre els efectes que provoca una alta densitat d’esta planta destaquen:

  • La competència i reducció de las espècies autòctones.
  • Una major evapotranspiració.
  • L’augment de el risc d’inundació en episodis de pluja torrencial, ja que és fàcilment arrencada, al contrari que la vegetació autòctona, que sosté els marges i és flexible, adaptada als episodis de pluges mediterrànies.

Plantacions de ribera autòctones després de la retirada de canyar

Després de la retirada d’esta zona de canyar s’inicia una segona fase que es centrarà en realitzar plantacions d’espècies de ribera autòctones, en què es preveu introduir 400 helòfits a primera línia (lliris grocs i joncs) per al reforç dels marges i, darrere d’ells, una franja arbustiva formada per 680 salzes, baladres i fràngules.

Esta darrera espècie, considerada en perill d’extinció, agliutina diversos anys de treballs i assaigs per part de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana, a través del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) i el Servei de Vida Silvestre. Allà van aconseguir reproduir la planta in vitro a través dels escassos exemplars que s’havien censats originalment. Este procés va permetre generar nous exemplars que s’han anat plantant als llocs triats com a reservoris per a esta singular arbustiva.