Peer review: governança i col·laboració per a la restauració fluvial

Peer review: governança i col·laboració per a la restauració fluvial

Els dies 21 i 22 de juny de 2022, la Interreg Europe Policy Learning Platform ens visita dins unes jornades peer review organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Quart de Poblet. Estes sessions del peer review es centraran en la governança i la col·laboració per a la restauració del riu i la infraestructura verda/blava.

De què tractarà?

L’Ajuntament de Quart de Poblet vol millorar la governança del Túria, del barranc del Poio i el seu entorn, com a part de la infraestructura verda del municipi (recuperació de la biodiversitat i conservació dels rius, zones humides i paisatge). La gestió, restauració i conservació a llarg termini d’estos ecosistemes sensibles implica un ampli ventall d’agents implicats i obliga a explorar la governança de l’entorn fluvial tenint en compte els seus aspectes tècnics, legals i de política pública.

Sota la moderació d’Astrid Severin, experta temàtica en medi ambient i eficiència dels recursos, i Thorsten Kohlisch, director de projectes de la plataforma d’aprenentatge de polítiques de l’Interreg Europe, estes jornades peer review s’estructuraran al voltant de dos blocs principals d’aprenentatge:

  • Col·laboració efectiva en la gestió i restauració fluvial (com podem estructurar un marc de relació i govern estratègic per a una col·laboració més eficaç entre les diferents administracions públiques, i paral·lelament, entre estes administracions, les organitzacions sense ànim de lucre i altres actors socials?)
  • Eines específiques per a col·laboracions publicosocial-privades (p. ex., convenis de custòdia fluvial, gestió del domini públic fluvial i terrenys privats, contractes fluvials o licitacions socials. Podem millorar-los, o proposar-ne altres, amb experiències d’innovació comparativa?)

L’equip internacional d’experts que es visitarà al lloc per aportar aportacions i compartir la seua pròpia experiència estarà format per:

  • Alexandra Maccario, Ville de Cagnes-sur-Mer, França.
  • Constanze O’Toole, The Rivers Trust, Irlanda.
  • Francesco Scorza, Universitat de Basilicata, Itàlia.
  • John Jones, Consell del Comtat de Norfolk, Regne Unit.
  • Jose Ramon Díez López, Universitat del País Basc, Biscaia, Espanya.

La trobada també comptarà amb la visita tècnica de professorat de la Zuyd University of Applied Sciences, als Països Baixos i la participació d’administracions pròpies (Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mancomunitat de l’Horta Sud) i empreses (REE, Global Omnium).

Els aprenentatges clau del peer review es publicaran posteriorment en un article de seguiment al lloc web d’Interreg Europe.