Fluviatilis: una oportunitat per restaurar rius i adaptar-nos al canvi climàtic

Fluviatilis: una oportunitat per restaurar rius i adaptar-nos al canvi climàtic

Cinc entitats conservacionistes, la línia d’actuació principal de les quals és la custòdia del territori, ens hem unit per posar en marxa iniciatives transformadores que impulsen la bioeconomia, entesa com una oportunitat per mostrar que la conservació dels recursos naturals pot anar de la mà d’activitats que generen desenvolupament econòmic i social.

El projecte “FLUVIATILIS: custòdia per a la resiliència” té com a objectiu principal la conservació i la rehabilitació d’ecosistemes fluvials, augmentant la seua resiliència al canvi climàtic i la provisió de servicis ecosistèmics mitjançant la custòdia fluvial, una important eina per a la gestió integrada del territori. A través d’esta estratègia de gestió, les entitats que formem Fluviatilis promourem la gestió compartida dels ecosistemes aquàtics continentals des de la societat civil; realitzarem accions per a la millora de la provisió de serveis ecosistèmics (allò que ens aporten els ecosistemes aquàtics); adaptarem rius i zones humides al canvi climàtic mitjançant l’aplicació de Solucions Basades a la Natura (SBN) i l’ecodisseny; fomentarem el desenvolupament de l’economia circular i la bioeconomia de l’entorn local en què s’actue i, atenent a les disposicions de la Directiva Marc de l’Aigua, integrarem la ciutadania en la millora i la conservació dels ecosistemes objectiu del projecte.

Fluviatilis naix amb una visió conjunta, si bé cadascuna de les entitats membre coordinarà les actuacions al seu territori: Associació per a Defensa Ecolòxica de Galiza (ADEGA) a Galícia, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) a la Regió de Múrcia, Grup de Natura Freixe (GNF) a Catalunya, Fundació LIMNE a la Comunitat Valenciana i Red Cambera a Cantàbria. El nostre col·lectiu d’entitats comptarà en tot moment amb el suport cientificotècnic del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX), que valorarà i supervisarà les propostes encarades a la provisió de Solucions Basades a la Natura o d’adaptació al canvi climàtic.

El projecte, que es desenvoluparà fins a finals de 2025, compta amb un pressupost de 1.049.779,59 €.

SOLUCIONS BASADES A LA NATURA
La conservació i la millora de la biodiversitat es perfila com una resposta a diversos reptes del desenvolupament sostenible. D’esta manera, les solucions basades en la natura es presenten com un mecanisme més rendible que altres alternatives, ja que possibiliten la mitigació dels efectes derivats del canvi climàtic, el foment de la seguretat alimentària i hídrica o l’impuls d’una economia més sostenible . En definitiva, es presenten com un instrument clau per fer front a la pèrdua de biodiversitat contribuint de manera essencial a la salut del planeta.

LA BIOECONOMIA, MOTOR DE LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Este projecte es beneficia d’una convocatòria d’ajuts, impulsada per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), per a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica enfocats a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat amb els fons NextGenerationEU.

L’objectiu d’este programa del PRTR és identificar iniciatives transformadores que impulsin la bioeconomia, entesa com una oportunitat per mostrar que la conservació dels recursos naturals pot anar de la mà d‟activitats que generin desenvolupament econòmic i social.

La convocatòria, que va rebre un total de 132 propostes, ha seleccionat 14 iniciatives, entre les quals hi ha Fluviatilis, en demostrar la seua contribució a resoldre algun dels grans reptes ambientals i socials per a la conservació del nostre patrimoni natural, la biodiversitat i la creació d’ocupació.

FLUVIATILIS: custòdia per a la resiliència