Control de paràmetres al Llac de La Goleta

Control al Llac de La Goleta

Des de principis d’estiu i en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient de Tavernes, es monitoritza el llac per a arreplegar dades sobre l’evolució dels paràmetres químics de l’espai. Es mesuren diferents variables per fotometria en superfície i a la columna d’aigua (oxigen dissolt, amoni, nitrits, nitrats, fosfats, conductivitat, pH). Estes dades, que es recapten setmanalment, es complementen amb analítiques bacteriològiques.

L’ànim del projecte és mantindre a ratlla l’eutrofia de la Goleta

Esta problemàtica és comuna a moltes llacunes litorals i implica que hi ha una excessiva quantitat de nutrients. Este estat comporta, sobretot als mesos d’estiu, que s’observen blooms o floracions d’algues verdes filamentoses a diversos punts del llac que, en cas d’excés, poden arribar a esgotar l’oxigen de l’aigua. La biomassa d’algues flotants, en descompondre’s, es va dipositant en el fons pel que, a més de contribuir a la falta d’oxigenació, augmenten el fang del sediment, la qual cosa obliga a realitzar dragatges com el que es va dur a terme fa un parell d’anys.

Un laboratori a l’aire lliure

Este laboratori a l’aire lliure permet un treball permanent d’observació, mesurament i mitigació de la contaminació en el llac, del qual deriven diferents mesures que han resultat reeixides, com el control d’entrades i sortides d’aigua, canvis en l’horari de recirculació per a millorar l’oxigenació o les retirades parcials de les masses d’algues.

Amb tot, l’aparició d’estes proliferacions algals en La Goleta es deu -en gran part- als excrements dels ocells i tortugues del llac, així com a les restes de l’alimentació suplementària que reben. S’apunta, per tant, a la necessitat d’involucrar a la ciutadania en la gestió i millora del llac ja que l’abandó de mascotes en ell i la innecessària alimentació dels ocells i tortugues condueixen a densitats de fauna que poden col·lapsar el llac de la Goleta.