Nous panells informatius al Llac de la Goleta

Panells d'informació ambiental

Dins els treballs que fem al Llac de La Goleta de Tavernes s’inclou la millora de la informació ambiental disponible. S’han dissenyat elements de senyalística al voltant del Llac de la Goleta, per a donar a conéixer la història del llac i els seus valors, els impactes que patix i també les normes de gestió per a mantindre’l en condicions òptimes.

Per a la conservació del llac de la Goleta cal la implicació de totes i tots. Per això, als panells informatius s’expliquen, per exemple, les normes de gestió per a conscienciar als visitants que no es pot donar de menjar als animals perquè els obliga a dependre de l’alimentació artificial i les restes d’aliments poden atraure plagues.

La senyalística explica la història del llac, la fauna que hi habita actualment i les normes de gestió per a la seua conservació

Treballem des de principi d’estiu amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament fent un control de certs paràmetres del llac per espectrefotometria. L’anàlisi d’estos paràmetres ens permet adequar actuacions (nivell de l’aigua, recirculació) per millorar l’ecosistema, buscant sempre l’equilibri ecològic del llac i la seua fauna.

L’eutròfia a ratlla

Els últims mesos s’ha mantingut a ratlla l’eutròfia del llac, una problemàtica freqüent a les llacunes litorals per una excessiva quantitat de nutrients. Este estat comporta floracions d’algues verdes filamentoses que, en cas d’excés, poden arribar a esgotar l’oxigen de l’aigua.

A més, esta biomassa d’algues flotants quan es descompon es diposita al fons del llac, augmentant el fang del sediment, requerint un dragatge com el que es va dur a terme dos anys enrere. Per solucionar tots estos problemes, es va monitoritzar el llac per a l’arreplegada dades de l’evolució dels paràmetres químics, es mesuren per fotometria diferents variables de l’aigua i es fan analítiques bacteriològiques.

Este laboratori a l’aire lliure permet una observació permanent, una medició estricta i mitigació de la contaminació en el llac, de la qual deriven diferents mesures que han resultat exitoses com el control d’entrades i eixides de l’aigua, canvis en l’horari de recirculació per a millorar l’oxigenació i les retirades parcials de les masses d’algues.

Cal seguir reduïnt els impactes

Per últim, el llac de la Goleta té un gran potencial com a zona de pas o nidificació d’aus. Per a poder gaudir d’una major biodiversitat en el futur, és clau un manteniment constant com el que s’està fent i també reduir els impactes del llac: retirar les espècies invasores o domèstiques i evitar l’abandonament de tortugues o l’alimentació artificial.